Musik og Teaterhøjskolen tilbyder, foruden muligheden for at specialisere sig indenfor musik og bevægelse, oplevelser for livet og ikke mindst nye venner.

Udvikl dig indenfor dans

Musik og Teaterhøjskolen tilbyder en linje specialiseret i dans. Et forløb, der med sikkerhed vil give dig oplevelser for livet. Danseundervisning foregår selvfølgelig med kroppen i centrum og gennem et ophold på danse højskole, vil du tilegne dig viden, du kan trække på hele livet. Foruden en bedre forståelse og et større kendskab til din krop, vil du finde nye måder at udtrykke dig på, nye måder at bruge og være i din krop samt nye måder at kommunikere med dine medmennesker gennem krop og bevægelser. På danse højskole vil du, sammen med andre, udforske dansen. Gennem undersøgelser af kroppens muligheder sammen med andre, via improviserede eller indstuderede koreografier, vil I opleve kraften når synergi opstår mellem kroppe. En indsigt og en oplevelse for livet, der vil skabe fællesskaber og stærke venskaber. Danse højskole er et inspirerende, frit og trygt miljø at lære sig selv at kende, for at kunne udtrykke sig bedre. Læs mere på: www.musikogteater.dk

Dygtiggør dig indenfor lydteknik på højskolen

Musik og Teaterhøjskolen tilbyder en lang række linjer, der alle har det til fælles, at de beskæftiger sig med fag indenfor musik og bevægelse. Dette skaber et inspirerende og levende miljø, hvor venskaber knyttes for livet. Med lydteknik som linjefag, vil du fordybe dig i at forstå forskellige indspilningsteknikker samt få en indgående forståelse for live lyd. Lydteknikere arbejder med alle områder af musikken og at have så mange omkring sig, der beskæftiger sig med forskellige grene af musikken, vil give mulighed for nye venner på kryds og tværs af alle linjerne på højskolen. Lydteknikerne er ofte det mindre synlige hold bag alle produktionerne, skønt det arbejde lydteknikere udfører altid er uundværligt i en stor produktion. Gennem samarbejder med vidt forskellige musikere, der ofte ender med at blive gode venner, skal du have forståelse for mange forskellige musikgenrer, teknikken bag, samt en dybdegående forståelse for, hvordan lyden fungerer. Hvis du er nysgerrig og vil læse mere, så se mere på www.musikogteater.dk.