Stridigheder mellem naboer kan opstå på baggrund af mange ting, men er uenighederne bundet i emner som nabostøj eller hævd, så kan det være en rigtig god ide at tage kontakt til et firma som Sagførerne. Hvis ikke du umiddelbart selv kan få talt dig til rette med naboen, kan det nemlig være meget svært at nå til en god løsning uden professionel hjælp.

Samtidig er det I disse sager potentielt store værdier eller parternes helbred, der er på spil, hvorfor det kan være en rigtig god investering at få professionel hjælp til at få sagen afsluttet rigtigt.

Juridisk behandling af sager om hævd

Hvis du står i den situation, at din nabo kræver at have vundet hævd over din ejendom – eller omvendt – vil det ofte bunde i uenigheder omkring, hvem der har ejendomsretten til et specifikt stykke jord, hvor grænserne drages, eller hvem der har færdselsret på området. Derfor er det vigtigt at sørge for at have det juridiske bagland i orden, inden man går ind i sådanne sager, da det kan ændre de eksisterende forhold. Hvis sagens udfald går imod dig, kan det eksempelvis medføre, at noget at din jord for fremtiden overgår til at tilhøre din nabo.

Hævdssager vil ofte skulle afgøres ved skelforretning eller ved domstolene. Her er det vigtigt at få fremlagt sagen korrekt, da afgørelsen i meget høj grad afhænger af, hvordan parterne får fremlagt sagen. Derfor kan du med fordel lade en specialiseret advokat fra Sagførerne føre ordet for dig, da det sikrer en både professionel og juridisk korrekt tilgang til behandlingen af sagen. Samtidig har Sagførernes advokater stor erfaring med denne type af sager og ved derfor, hvordan man griber det bedst muligt an.

På www.sagfoererne.com kan du derfor også allerede nu læse mere om hævd, reglerne på området og andre typer af nabosager, så du kan forberede dig bedst muligt.

Undgå at nabostøj ødelægger dit helbred

Er det ikke krav om hævd, men snarere nabostøj, der ligger til grund for stridigheder mellem dig og din nabo, så kan Sagførerne også være til stor hjælp. Idet vedvarende støj potentielt kan være skadeligt for helbredet, møder husejere nu nemlig langt større forståelse i sager om nabostøj – særligt hvis det har indflydelse på deres nattesøvn. I de senere år er der blevet bedre muligheder for at sanktionere naboer, der generer omgivelserne med uacceptabel støj.

Ønsker du at øge din chancer for at sætte en stopper for den nabostøj, du generes af, bør du vælge at kontakte en advokat med speciale i nabosager. Sagførerne der siden 1977 har stillet deres specialviden om fast ejendom til rådighed for danskerne og rådgivet i nabosager over hele landet, kan være et godt valg. Med hjælp herfra har du nemlig større sandsynlighed for at få sat en endegyldig stopper for nabostøjen omkring dit hjem.

På sagfoererne.com har Sagførerne allerede nu gjort en masse relevant information tilgængelig for dig, så du kan stifte nærmere bekendtskab med lovgivningen på området. Skulle du på baggrund af dette vurdere, at du har en sag, så finder du på hjemmesiden også en række muligheder for at kontakte Sagførerne. Første samtale med en af deres advokater er altid gratis, så det koster dig ikke noget at tage kontakt og få en umiddelbar vurdering af din sag.